پژوهشگاه شهید محمد باقر صدر
عنوان : 6 : امامان اهل بيت، مرزبانان حريم اسلام
نویسنده : محمد باقر الصدر